Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212 | Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 |
Kontakt: sbd@sbdzm.cz, Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Přejít na obsah

POSKYTUJEME SPRÁVU NEMOVITOSTÍ


NADSTANDARDNÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NEMOVITÉHO I MOVITÉHO MAJETKU


PRO KLIENTY POJIŠTĚNÉ POD RÁMCOVOU SMLOUVOU U POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA NON STOP HAVARIJNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA "GLOBAL ASSISTANCE"


NEPROMARNĚTE MOŽNOST STÁT SE NAŠIMI KLIENTY

NABÍDKA
NAŠICH
SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB

AKTUALITY
NAŠEHO
DRUŽSTVA

AKTUALITY


AKTUÁLNÍ
NABÍDKA
PRONÁJMŮ

NABÍDKA PRONÁJMŮ


POUŽIJTE
KONTAKTNÍ
FORMULÁŘ

ON-LINE FORMULÁŘ


NÁVŠTĚVNÍ
DOBA:

Pondělí:
10:00 - 11:30
14:00 - 17:30

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Správa budov

Díky našemu silnému zázemí a vybavení jsme schopni zajistit správu budov, včetně všech agend k tomu patřících. Zajistíme činnost ekonomického, technického i právního směru.

Pro naše klienty máme připraveny nadstandardní podmínky pojištění budov, bytů a ostatního movitého i nemovitého majetku. Také je zajištěna NON STOP havarijní asistenční služba Global Assistance pro všechny klienty (tel. 1220).


JSME  PRO  VÁS  SCHOPNI  ZAJISTIT  ZEJMÉNA  TYTO  SLUŽBY:

EKONOMICKÉ SLUŽBY
Vedení podvojného účetnictví, včetně zpracování roční účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců, včetně provádění zákonných odvodů zdravotním pojišťovnám a Pražské správě sociálního zabezpečení zpracování předpisů úhrad nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí objektu a záloh za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, kontrola platební morálky roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků ...

více ...
PROVOZNĚ - TECHNICKÉ SLUŽBY
 • operativní odstranění technických a provozních závad a problémů související s daným domem a s bydlením, pravidelné technické prohlídky domu
 • sledování termínů pravidelných povinných revizí a kontrol a zajišťování jejich provedení
 • účast technika správy na pravidelných kontrolách při provádění oprav a rekonstrukcí na domě a na pravidelných shromážděních vlastníků daného domu
 • technická a právní pomoc při vypracování smluv o dílo a jejich projednání s dodavateli, dohled nad realizací díla v souladu s ...

PRÁVNÍ SLUŽBY
 • právní servis členům družstev a členům společenství
 • právní servis SVJ a třetím osobám, vlastníkům spravovaných domů a jednotek
 • právní poradenství v oblasti správy domů a bytů
 • poradenství v oblasti zakládání právnických osob a změn jejich právních poměrů a podávání příslušných návrhů soudům
 • zprostředkování zajišťování a vymáhání pohledávek soudní cestou
 • další oblasti právních služeb dle individuální dohody

více ...
POJIŠTĚNÍ A HAVARIJNÍ SITUACE
Veškerý majetek SBD ZM je společně s dalšími velkými pražskými bytovými družstvy pojištěn u pojišťovny Kooperativa, a.s. a zároveň i majetek právnických osob a družstev, kterým je prováděna správa, a to formou živelního pojištění, pojištění proti krádeži, loupeži, pojištění odpovědnosti za škodu, vandalismus, sprejeři,pojištění zateplení proti poškození ptactvem a hlodavci, pojištění ostatních staveb (např. kontejnerová stání), pojištění elektronických zařízení proti přepětí-úder bleskem (zvonková tabla, výtahy, atd.), pojištění nebezpečí - sdružený živel, kouř a atmosferické srážky  a křížové pojištění (tzn., pokud způsobí nájemce či vlastník bytu škodu ve společných ...

PRONÁJEM ZASEDACÍHO SÁLU
Nabízíme k pronájmu ozvučený zasedací sál s možností videoprojekce pro 80 až 100 zúčastněných osob. Sál je vhodný k potřebám školení, prezentací firem a různých vzdělávacích akcí. Zasedací sál se nachází v 1. patře budovy Stavebního bytového družstva Zahradní Město na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 - Záběhlice.

více ...
DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY
 • na požadavek objednatele zajištění archivace a zákonná likvidace účetních dokumentů
 • požadavek na externí odborný technický dozor
 • znalecké posudky, včetně požadavku na účast znalce při výběrovém ...

Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2017 | realizace a design |    proGras  
Návrat na obsah