HISTORIE - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
sbdzm rozdelovnik
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
Přejít na obsah

HISTORIE

O NÁS
Histore SBDZM
SBD Zahradní Město vzniklo po dohodě s ONV Praha 2 a ONV Praha 10. Bytovému družstvu v Praze 2 byly přiděleny byty v rozestavěné výstavbě v Praze 10 – Vršovicích, Bělocerkevská ulice. Pro tuto výstavbu byla zřízena samospráva, z níž vzniklo nové bytové družstvo.

16. 12. 1960 se konala ustavující členská schůze, a protože v Praze 10 jedno bytové družstvo již existovalo, naše družstvo dostalo původní název 2. stavební bytové družstvo občanů Prahy Vršovic (2. SBDO Prahy Vršovic). Současně s tím bylo zvoleno představenstvo a kontrolní komise pro plnění všech funkcí spojených s dodavatelskou výstavbou, přidělováním bytů a správou dokončeného bytového fondu. Dne 8. března 1961 bylo 2. SBDO Prahy Vršovic zapsáno do obchodního rejstříku a to byl základní kámen, od kterého se odvíjí činnost našeho družstva.

Po 15 letech své existence již družstvo spravovalo 2 270 bytů a členská základna dosahovala již 5 000 členů. Forma svépomocné výstavby v té době představovala roční prostavěnost cca 17 mil. Kč. Kromě stálých zaměstnanců pracujících na stavbách, byla převážná část výstavby zajišťována i samotnými družstevníky, kteří na stavbách odpracovali přes tisíce hodin, a to převážně o sobotách, nedělích a dovolených.

Největší stavební akcí v historii prvních 15 let družstva byla výstavba bytového domu ve Zvonkové ulici, ve kterém je kromě  68 bytových jednotek a 45 halových garážových stání, občanská vybavenost a nové dnešní sídlo družstva. Tím byl ovlivněn i nový název družstva, které k 12. lednu 1976 bylo přejmenováno na  Stavební bytové družstvo Zahradní Město (SBD ZM).

Důležitým mezníkem v práci družstva byl rok 2003, kdy představenstvo rozhodlo o vystoupení ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Toto rozhodnutí zároveň učinilo i dalších 8 největších pražských bytových družstev a bylo založeno Družstevní marketingové sdružení České republiky (DMS ČR).

DMS ČR nyní provádí správu pro více než 90 000 bytových jednotek, což představuje cca pětinu bytů v Praze. Toto množství spravovaných jednotek umožňuje sjednávat různé výhody pro všechny družstevníky a klienty, kterým jednotlivá družstva sdružená v DMS ČR provádí správu.
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo | Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
Návrat na obsah