VOLBY 2024 - Stavební bytové družstvo Zahradní Město

Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10 | Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
sbdzm rozdelovnik
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
Zvonková 3048/2, 106 00 Praha 10
Kontakt: sbd@sbdzm.cz Tel.: 272 081 212
Datová schránka: w4zsnfj
stavební bytové družstvo zahradní město
Přejít na obsah

VOLBY 2024

Vážení družstevníci, je čas volit!

Jak jistě víte, rok 2024 je pro naše družstvo rokem volebním. Naše družstvo má dlouholetou historii, a aby družstevní i správní činnost našeho družstva byla zajišťována v souladu se zákony, je nutné zvolit si nejprve delegáty shromáždění delegátů a následně jejich prostřednictvím nejvyšší statutární orgán družstva - představenstvo a kontrolní orgán družstva - kontrolní komisi. Bez toho není družstvo schopno fungovat v mezích daných zákonem a spravovat svůj majetek.

Jak vyplývá z označení nejvyššího orgánu družstva „shromáždění delegátů“, jde o orgán, který má zásadní význam pro nejdůležitější rozhodovací procesy v družstvu, neboť některá rozhodnutí jsou dána ze zákona do výlučné pravomoci tohoto orgánu.

I když se v poslední době bohužel setkáváme stále častěji s nezájmem členů družstva o činnost v orgánech družstva, věříme, že zájemci o výkon funkce delegáta nebo náhradníka delegáta se mezi Vámi najdou. Své návrhy na kandidáty z řad členů daného volebního obvodu můžete předkládat představenstvu SBDZM nebo „volebnímu pověřenci“, kteří volbu delegáta v daném volebním obvodu organizačně zajišťují nejpozději do 30.04.2024.

A jak najdete svůj nový volební obvod?

V „Orientační tabulce VO 2024_2019“ mohou členové nájemci, členové vlastníci a členové nebydlící hledat podle dosavadního čísla vašeho volebního obvodu, které se shodovalo s číslem společenství vlastníků, pod kterým je evidováno u správy SBDZM nebo byl volební obvod označen jako „NEB“. Členové nájemci nástaveb a vestaveb pak mohou hledat podle názvu ulice, ve které se jejich NaV nachází. Každý nový volební obvod má svůj „Seznam členů volebního obvodu“.

Dále je k dispozici „Seznam volebních pověřenců“, tj. členů družstva, které představenstvo SBDZM pověřilo organizací volby delegáta v daném volebním obvodu.
Seznamy VO NaV
Seznamy volebních pověřenců
Orientační tabulka volby 2024-2029
Seznamy VO
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771
DIČ: CZ00034771
Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20
ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo | Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
© SBDZM 2023 | realizace a design |    proGras  
Název: Stavební bytové družstvo Zahradní Město
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Zvonková 3048/2, PSČ 106 00
IČ: 00034771 | DIČ: CZ00034771 | Datová schránka: w4zsnfj
Registrace v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl Dr.XCVIII, vložka 159
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, Anglická 140/20 | ČÚ: 747091/0300
Statutární zástupci: 5 členné představenstvo
Kontrolní komise: 3 členná kontrolní komise
Návrat na obsah